Jobs

Are you looking for an opportunity?

We are currently looking for:

Taakomschrijving:

Je bent technisch verantwoordelijke audio tijdens de job en samen met de Project Manager het aanspreekpunt van de klant. Je leidt in overleg met de Project Manager je audio-team en stuurt bij indien nodig zodat de afgeleverde producties beantwoorden aan de technische en artistieke vereisten van de klant. Je maakt op basis van de info die je doorkrijgt materiaallijsten aan en geeft deze tijdig door aan Dispatch zodat zij de nodige materialen kunnen reserveren. Na de job maak je een uitgebreid verslag waarin zowel de technische als menselijke en praktische aspecten aan bod komen.


Competenties:

• Voorbereiden, plannen en organiseren van opdrachten zodat deze op de meest efficiënte en technisch verantwoorde wijze worden uitgevoerd.

Materiaallijsten maken, verdelen van de werkzaamheden, bepalen van prioriteiten en verzorgen van teambriefing. Meehelpen bij en leidinggeven aan het opbouwen van de technische uitrusting.

• Controleren, opvolgen en coördineren van alle technische werkzaamheden (audio) voor- tijdens en na de opnamen zodanig dat deze tijdig kunnen bijgestuurd worden.

Continu opvolgen en controleren van de weergave en opname van audio. Inspelen op technische problemen, zoeken van (nood)oplossingen.

• Opvolgen van het verbruik, de beschikbaarheid (i.s.m. Dispatch) en goede staat van de technische uitrusting zodanig dat onderbrekingen tijdens de opnamen ten alle tijden voorkomen worden.

• Instaan voor een goede audiomix en/of multi-track en beheren van het intercom systeem.

• Coachen en begeleiden van de teammedewerkers i.s.m. de teamleaders zodanig dat hun competentieniveau op peil blijft.

Specifieke taken indien de chef audio ook teamleader is:

Op peil houden van de eigen kennis m.b.t. nieuwe technieken.

Evalueren van medewerkers of organiseren van opleidingen.

Geven van aanwijzingen en instructies, begeleiden en opleiden van medewerkers en stagiaires.

Overleggen met de Project Managers m.b.t de uit te voeren opdrachten, timing wijzigingen, problemen enz. Overleggen met collega’s: chef video, regisseur, enz.

Deelnemen aan periodieke overlegvergaderingen, leiden van werkbesprekingen ook in Frans en Engels.

Oplettend volgen van opnamen. Alert zijn voor (dreigende) technische storingen of fouten.

Bijzonder gevoel van geluid is vereist bij het inzetten van technische uitrustingen.


Profiel:

• Je hebt een aangeboren passie voor klank .

• Je bent communicatief en teamgericht .

• Je hebt een uitgebreide kennis van audio en toont interesse in nieuwe technieken.

• Je kan intercom programmeren en bent bekend met LAWO en Riedel.

• Je hebt geen 9 to 5 mentaliteit en kan werken in een flexibel werkrooster met lange werkdagen.

• Je kan zelfstandig werken.

• Korte periodes in het buitenland schrikken je niet af.

• Je bent flexibel, leergierig en toont initiatief.

• Je hebt een grenzeloos respect voor materiaal en orde.

• Je hebt de nodige talenkennis Frans en Engels.

• In het bezit van een geldig rijbewijs B, rijbewijs C is een pluspunt.

• Je wil schitteren in je vak.


Deze lijst is een indicatie en geen limitatieve opsomming. Taken kunnen aangepast worden aan de marktomstandigheden en behoeften van DB Video. 

Grote wijzigingen zullen steeds in onderling overleg bepaald worden.

Taakomschrijving:

Je bent technisch verantwoordelijke video tijdens de job en samen met de Project Manager het aanspreekpunt van de klant. Je leidt in overleg met de Project Manager je video-team en stuurt bij indien nodig zodat de afgeleverde producties beantwoorden aan de technische en artistieke vereisten van de klant. Je maakt op basis van de info die je doorkrijgt materiaallijsten aan en geeft deze tijdig door aan Dispatch zodat zij de nodige materialen kunnen reserveren. Na de job maak je een uitgebreid verslag waarin zowel de technische als menselijke en praktische aspecten aan bod komen. 
Competenties:

• Voorbereiden, plannen en organiseren van opdrachten zodat deze op de meest efficiënte en technisch verantwoorde wijze worden uitgevoerd.

Materiaallijsten maken, verdelen van de werkzaamheden, bepalen van prioriteiten en verzorgen van teambriefing. Meehelpen bij en leidinggeven aan het opbouwen van de technische uitrusting.

• Controleren, opvolgen en coördineren van alle technische werkzaamheden (beeld) voor- tijdens en na de opname zodanig dat deze tijdig kan bijgestuurd worden.

Continu opvolgen en controleren van de weergave en opname van beelden. Inspelen op technische problemen, zoeken van (nood)oplossingen.

• Opvolgen van het verbruik, de beschikbaarheid (ism Dispatch) en goede staat van de technische uitrusting zodanig dat onderbrekingen tijdens de opnamen ten alle tijden voorkomen worden.

• Coachen en begeleiden van de teammedewerkers i.s.m. de teamleaders zodanig dat hun competentieniveau op peil blijft.

Specifieke taken indien de chef video ook teamleader is:

Op peil houden van de eigen kennis m.b.t. nieuwe technieken.

Evalueren van medewerkers of organiseren van opleidingen.

Geven van aanwijzingen en instructies, begeleiden en opleiden van medewerkers en stagiaires.

Overleggen met de Project Managers m.b.t de uit te voeren opdrachten, timing wijzigingen, problemen enz. Overleggen met collega’s: chef audio, regisseur, enz.

Deelnemen aan periodieke overlegvergaderingen, leiden van werkbesprekingen ook in FR en ENG.

Oplettend volgen van opnamen. Alert zijn voor (dreigende) technische storingen of fouten. Bijzonder gevoel van beeld en kleur is vereist bij het inzetten van technische uitrustingen.


Profiel:

• Je hebt een aangeboren passie voor beeld

• Je bent communicatief en teamgericht

• Je hebt een uitgebreide kennis van video en toont interesse in nieuwe technieken

• Je bent bekend met Riedel en Grassvalley

• Je hebt geen 9 to 5 mentaliteit en kan werken in een flexibel werkrooster met lange werkdagen

• Je kan zelfstandig werken

• Korte periodes in het buitenland schrikken je niet af.

• Je bent flexibel, leergierig en toont initiatief.

• Je hebt een grenzeloos respect voor materiaal en orde.

• Je hebt de nodige talenkennis Frans en Engels.

• In het bezit van een geldig rijbewijs B, rijbewijs C is een pluspunt.

• Je wil schitteren in je vak.Deze lijst is een indicatie en geen limitatieve opsomming. Taken kunnen aangepast worden aan de marktomstandigheden en behoeften van DB Video.

Grote wijzigingen zullen steeds in onderling overleg bepaald worden.

If you have experience in the AV or broadcast sector, you can send your cv to: